Read the Official Description

2

Penerangan:

Program Pentadbiran Perniagaan khusus direka untuk menyediakan pelajar untuk memindahkan kepada sekolah-sekolah perniagaan yang diiktiraf oleh Persatuan untuk Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). Selaras dengan falsafah pendidikan AACSB, program ini memerlukan asas yang kukuh dalam matematik tahap yang lebih tinggi dan penaakulan kuantitatif yang mendasari pentadbiran perniagaan.

(Nota: Ia adalah disyorkan bahawa pelajar yang berhasrat asas yang lebih inklusif dalam disiplin perniagaan dengan kurang penekanan kepada matematik tahap yang lebih tinggi memilih program Perniagaan, yang juga merupakan program pemindahan.)

Pelajar Hasil Pembelajaran:

Setelah tamat program ini, pelajar akan dapat:

 • Menyedia, menganalisis, mentafsir dan membincangkan penyata kewangan asas entiti secara lisan dan bertulis.
 • Bincangkan kesan undang-undang, ekonomi dan sosial keputusan perniagaan.
 • Kuantitatif menilai kesan keputusan perniagaan, aktiviti dan acara.
 • Menunjukkan pemahaman dan membincangkan perniagaan peranan dari segi sejarah yang diambil dalam sistem sosial dan ekonomi yang berbeza.

Keperluan Program Kemasukan:

Pelajar dikehendaki mengambil Ujian penempatan Kolej pada masa mereka kemasukan. Pelajar yang dikenal pasti sebagai memerlukan kerja kursus pembangunan memuaskan mesti melengkapkan kursus Bahasa Inggeris dan matematik sesuai sebagai sebahagian daripada program ijazah.

Program Pengajian dan Pengijazahan Syarat-syarat:

Untuk layak untuk Associate dalam Sastera (AA) dalam bidang Pentadbiran Perniagaan, pelajar mestilah melengkapkan sekurang-kurangnya 61 jam kredit yang ditetapkan, memperoleh "C" atau gred yang lebih baik dalam semua kursus dan berpendapatan sekurang-kurangnya GPA 2.0. Kebanyakan institusi penerima memerlukan purata nilai gred yang lebih tinggi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keperluan sekolah empat tahun tertentu, pelajar perlu menghubungi penasihat dalam program Pentadbiran Perniagaan, Kerjaya dan Pusat Pemindahan di sini di Kolej Komuniti Philadelphia atau kolej empat tahun yang mereka ingin memindahkan.

Sequence Kursus Pengurusan Perniagaan

Semester pertama

 • Mngt 121 - Pengenalan kepada Perniagaan
 • ACCT 101 - Perakaunan Kewangan
  • MATH 162 - Precalculus II 1, 2
  • atau MATH 171 - Kalkulus I 1, 2
 • Engl 101 - Bahasa Inggeris Komposisi Saya
 • ECON 181 - Prinsip Ekonomi (Makroekonomi)

Semester kedua

 • Engl 102 - Kertas Penyelidikan
 • Matematik 171 - Kalkulus I 1, 2 atau
 • Matematik 172 - Calculus II 1, 2
 • ACCT 102 - Perakaunan Pengurusan
 • ECON 182 - Prinsip Ekonomi (Mikroekonomi)
 • CIS 103 - Applied Technology

Semester ketiga

 • ECON 112 - Statistik I
 • Mngt 141 - Prinsip Pengurusan
 • makmal Science1
 • Science1 sosial

Keempat Semester

 • Mngt 262 - Undang-undang Perniagaan
 • MKTG 131 - Prinsip Pemasaran
 • Perniagaan Elective1 Pilih satu:
  • ECON 114 - Statistik II
  • FIN 151 - Pengurusan Risiko dan Insurans
 • Mngt 142-Pengurusan Sistem Maklumat
 • Sejarah Elective1
 • Humanities1

1 Pilih berdasarkan keperluan pemindahan institusi.

2 Mesti melengkapkan salah satu daripada berikut urutan 2-kursus dalam matematik: MATH 162 & MATH 171 atau MATH 171 & MATH 172, yang dikehendaki oleh institusi pemindahan dimaksudkan.

Keperluan Pendidikan Umum

Semua keperluan Pendidikan Umum dipenuhi melalui kursus-kursus yang diperlukan (seperti di atas) kecuali untuk keperluan Menulis Rapi, keperluan Kajian Pentafsiran dan keperluan / Global Diversity Amerika. Oleh itu, untuk mendapatkan pengijazahan, pelajar dalam program ini perlu memilih salah satu kursus yang ditetapkan Menulis Rapi, satu kursus yang ditetapkan Kajian Pentafsiran dan satu kursus yang ditetapkan Kepelbagaian American / Global. Kursus yang sama boleh digunakan untuk memenuhi lebih daripada satu daripada keperluan ini.

Program taught in:
English

See 9 more programs offered by Community College of Philadelphia »

This course is Campus based
Start Date
Sept. 2019
Duration
Sepenuh masa
By locations
By date
Start Date
Sept. 2019
Application deadline

Sept. 2019