Konteks Perniagaan Pengurusan Kualiti Keseluruhan

London Business Training & Consulting

Penerangan Program

Baca keterangan rasmi

Konteks Perniagaan Pengurusan Kualiti Keseluruhan

London Business Training & Consulting

Konteks Perniagaan Pengurusan Kualiti Keseluruhan

MAKLUMAT UTAMA

 • Kod Kursus: OPM106B
 • Tempoh: 1 minggu
 • Bayaran: £ 2395 VAT

TARIKH

 • 06 Ogos hingga 10 Ogos 2018
 • 10 Disember hingga 14 Dis 2018

KURSUS BANTUAN

Pengendalian Dasar

 • Apakah pelan dasar?
 • Proses penggambaran dasar
 • Pemeriksaan cek-reflektif-menilai (CRISP)
 • Pendekatan ke arah penggunaan dasar

Kualiti Kos

 • Pengkategorian kos kualiti
 • Mengutip kos kualiti
 • Beberapa aspek kos industri perkilangan
 • Melaporkan kos kualiti
 • Penggunaan kos berkualiti

Menguruskan Orang

 • QM dan pengurusan orang
 • Dasar dan amalan HR
 • Penglibatan pekerja
 • Budaya organisasi
 • Integrasi

Mengurus Kualiti Perkhidmatan

 • Persekitaran perkhidmatan
 • Menetapkan kualiti perkhidmatan
 • Peranan kakitangan dalam penyampaian perkhidmatan
 • Khidmat penghantaran

Pembangunan Pembekal

 • Isu perkongsian jangka panjang
 • Halangan untuk membangunkan perkongsian
 • Syarat perkongsian
 • Isu yang perlu dipertimbangkan dalam perkongsian
 • Proses perkongsian
 • Kesulitan berpotensi perkongsian operasi

Penonton sasaran

 • Ketua pegawai, pengarah dan ketua jabatan yang ingin memainkan peranan yang lebih besar dalam menentukan dasar kualiti dalam organisasi mereka.
 • Ahli pasukan pengurusan kanan yang ingin mewujudkan dialog strategik, persekitaran organisasi, atmosfera, nilai dan tingkah laku di mana jumlah pengurusan kualiti (TQM) dapat mencapai potensinya.
 • Mereka yang ingin mewujudkan budaya organisasi di mana setiap orang di setiap jabatan berkomitmen penuh untuk meningkatkan prestasi mereka sendiri dan didedikasikan untuk memenuhi keperluan pelanggan dalaman mereka dan jangkaan masa depan.
 • Pengurusan pertengahan dan lurus yang ingin memainkan peranan penting dalam meletakkan prinsip-prinsip TQM di tempat yang tepat di hujung organisasi mereka.
 • Industrialis
 • Perunding pengurusan

Hasil pembelajaran

Setelah menyelesaikan kursus pengurusan kualiti ini, anda akan dapat memahami:

 • Sejarah dan konsep pembangunan dasar.
 • Model penggambaran dasar yang akan membolehkan sesebuah organisasi melaksanakan, dengan cara yang berkesan, visi, misi, matlamat, objektif, sasaran dan cara.
 • Mengapa kos berkualiti penting untuk pengurusan.
 • Bagaimana untuk mengenal pasti, mengumpul, menganalisis, melaporkan dan menggunakan kos berkualiti untuk kelebihan terbaik.
 • Perangkap tipikal dalam pengumpulan kos kualiti.
 • Keperluan untuk mempertimbangkan aspek 'lembut' TQM.
 • Peranan utama fungsi HR boleh dimainkan dalam pembangunan dan kejayaan TQM.
 • Implikasinya terhadap kualiti perkhidmatan dalam persekitaran perniagaan yang berubah.
 • Ciri-ciri perkhidmatan, kualiti perkhidmatan GAP model, dimensi dan penentu perkhidmatan dan pertemuan perkhidmatan dan proses penyampaian perkhidmatan dan peranan kakitangan.
 • Kepentingan dan peranan pembangunan pembekal di TQM dan keperluan untuk membangunkan kerjasama perniagaan jangka panjang antara pelanggan dan pembekal.
 • Halangan biasa dalam pembangunan pembekal.
 • Bagaimana organisasi harus memulakan dan memajukan konsep perkongsian.

APA YANG TERMASUK:

 • 30 jam latihan berasaskan kelas
 • IPad Apple
This school offers programs in:
 • English


Tarikh Akhir Kemaskini June 1, 2018
Tempoh & Harga
This course is Lokasi Kampus
Start Date
Tarikh mula
Ogos. 2018
Dis. 10, 2018
Duration
Tempoh
Sepenuh masa
Price
Harga
2,395 GBP
£ 2395 VAT
Locations
United Kingdom - London, England
Tarikh mula : Ogos. 2018
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Permintaan Maklumat
Tarikh mula : Dis. 10, 2018
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Dis. 14, 2018
Dates
Ogos. 2018
United Kingdom - London, England
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Permintaan Maklumat
Dis. 10, 2018
United Kingdom - London, England
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Dis. 14, 2018