Read the Official Description

Penerangan Program

IPB sedang berjalan yang mantap 1 tahun Bahasa Portugis lama dan kursus Budaya (PLC) untuk pelajar antarabangsa. Kursus ini dirancang untuk pelajar yang mendaftar di IPT luar negara (IPT) untuk melengkapkan pendidikan mereka dalam bahasa Portugis dan juga untuk pelajar-pelajar lain dan orang ramai yang berminat untuk mempelajari bahasa Portugis. Beberapa unit kursus yang ditawarkan bersama-sama dengan pelajar-pelajar Portugis, membolehkan integrasi yang lebih baik dan persekitaran budaya dan bahasa Portugis yang sebenar. Pada akhir 1-tahun kursus, pelajar akan menerima sijil mengikut kemahiran Bahasa Portugis / beliau.

Profil program

Profil program ini terdiri daripada pembangunan kemahiran pengetahuan teknikal-saintifik dan profesional dalam bidang-bidang kajian Portugis dan Sains Sosial. Portugis, Sains Sosial, Lain-lain (pilihan)

Hasil pembelajaran utama

Untuk melengkapkan program ini yang tidak anugerah ijazah, pelajar mesti lulus semua unit latihan wajib pelan kajian dan menunjukkan, dalam bidang ini, keupayaan untuk:

  1. membangunkan sikap dan tingkah laku yang bersesuaian dengan profesional dengan tahap kelayakan profesional dan keupayaan menyesuaikan diri kepada buruh dan pasaran korporat;
  2. memahami aktiviti praktikal dan menyelesaikan masalah dalam skop amalan profesional;
  3. mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman kepada aktiviti-aktiviti praktikal profil profesional masing-masing.

Profil Pekerjaan Graduan

Program Bahasa Portugis Bahasa dan Kebudayaan tergolong dalam bidang Bahasa. Graduan yang berkelayakan untuk membangunkan pakar-pakar dalam profil program.

Akses kepada Pengajian lanjut

Berikut boleh mendaftar dalam program ini yang tidak menganugerahkan ijazah: Pemegang kursus pendidikan atau kelayakan undang-undang yang setara; pemegang kursus peringkat pertengahan atau tinggi; pelajar yang datang dari sistem pendidikan tinggi asing. 


Peraturan peperiksaan, penilaian dan penggredan

Peperiksaan dan penilaian diatur dengan peraturan IPB.

Syarat-syarat kelayakan dan peraturan

60 ECTS kredit. 2 Semester (1 tahun). 20 Minggu dalam kajian, setiap semester, sepenuh masa (40 setahun). 40 jumlah jam seminggu. 810 jumlah Waktu setiap semester (1620 setahun). 1 kredit bersamaan dengan 27 jam. (beberapa pembolehubah Hubungi (pengajaran) jam, bergantung di dalam Jadual yang ditubuhkan bagi setiap Unit Kursus).

KEPERLUAN

Berikut boleh mendaftar dalam program ini yang tidak menganugerahkan ijazah: Pemegang kursus pendidikan atau kelayakan undang-undang yang setara; pemegang kursus peringkat pertengahan atau tinggi; pelajar yang datang dari sistem pendidikan tinggi asing.

Pengalaman kerja

Tiada pengalaman kerja diperlukan.

Pengarah Program

Carlos Manuel Costa Teixeira (ccteixeira@ipb.pt)

Program taught in:
English
This course is Campus based
Start Date
Sept. 2019
Duration
Sepenuh masa
Price
1,090 EUR
€ 100 yuran permohonan sekali sahaja, 1 € 090 untuk yuran pengajian setiap tahun
By locations
By date
Start Date
Sept. 2019
Application deadline

Sept. 2019