Sarjana Muda -Systems Kursus Kejuruteraan

&nbsp

KECEKAPAN UNTUK MAJU OLEH PELAJAR1. Memahami dan menguruskan kesan Kejuruteraan Sistem dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah dalam konteks sosial dan global.

2. Memahami, menganalisis dan membangunkan dalam penyelesaian amalan yang berkesan untuk masalah yang berkaitan dengan pengkomputeran infrastruktur, rangkaian dan sistem maklumat.

3. Menjadi usahawan, bekerja sebagai satu pasukan, belajar secara kekal, dan berkomunikasi dengan berkesan.

4. Membuat keputusan dalam mengambil persekitaran hari 's kira pertimbangan profesional dan masyarakat perlu dalam konteks etika.

5. Akta beretika dan tanggungjawab sosial terhadap realiti sosial, budaya, ekonomi dan politik yang berbeza.

6. Membangunkan peluang perniagaan yang mampan dan projek-projek utama yang menjana nilai ekonomi dan sosial.

7.Berkomunikasi secara berkesan dalam persekitaran yang pelbagai disiplin dan budaya.

8. Menggunakan pengetahuan dalam menyelesaikan masalah hari ini dalam pelbagai konteks.

&nbsp


MANFAAT TAMBAHAN

&nbsp

 • Penyeragaman kredit akademik untuk kursus lain program ijazah termasuk dalam portfolio Universidad EAN.
 • Akses kepada sesi tunjuk ajar maya dan / atau di kampus.
 • Perancangan masa belajar mengikut keperluan peribadi dan tanpa mengganggu tanggungjawab profesional atau pekerjaan.
 • Akses tetap kepada teknologi komunikasi dan perkhidmatan dalam talian yang canggih (mel institusi elektronik, persidangan video, rakaman video, objek pembelajaran maya, forum bertema, nasihat teknikal, penilaian, simulator, dan lain-lain).
 • Akses dalam talian Tetap sastera khusus dan pangkalan data kebangsaan dan antarabangsa.
 • Kaedah berdasarkan kes-kes perniagaan dan kaedah pengajaran aktif mengintegrasikan teori dan realiti perniagaan semasa.
 • Nasihat kepada pembangunan projek penyelidikan formatif digunakan, pada reka bentuk pelan perniagaan, di konduksi campur tangan perniagaan dengan menggunakan model MMGO, atau kepada pembangunan satu pengalaman akademik antarabangsa.
 • Iringan tetap dijalankan oleh guru-guru dengan pengalaman perniagaan dan akademik.
 • Menggunakan pengetahuan baru dalam persekitaran yang sebenar melalui proses latihan siswazah.
 • Kemungkinan belajar pada masa yang sama dua program ijazah termasuk dalam portfolio Universidad EAN.BAGAIMANA KITA BUAT?

&nbsp

 • Melalui proses pembelajaran pelajar yang memberi tumpuan kepada yang bertujuan untuk membangunkan kemahiran yang cukup untuk belajar untuk belajar secara autonomi dan bebas.
 • Melalui pengajaran model memberi tumpuan kepada kecekapan memihak pertalian kekeluargaan dalam konteks tertentu.
 • Melalui proses pembelajaran kawal selia sendiri dipandu oleh tutor, sekali gus memudahkan pembangunan kompetensi yang membolehkan pelajar untuk memohon dan memindahkan asas-asas teori belajar dalam menjana penyelesaian kepada masalah perniagaan persekitaran operasi mereka.
 • Melalui proses latihan yang memberi tumpuan kepada pembangunan kompetensi memihak pertalian kekeluargaan dalam konteks perniagaan yang sebenar.
 • Dengan sistem akademik berasaskan kredit membenarkan pelajar untuk merancang dan mengatur proses pembelajaran mereka sendiri dengan berkesan. Satu kredit akademik sepadan dengan 48 jam aktiviti akademik pelajar sepanjang tempoh akademik.
 • Melalui penggunaan makmal simulasi dan jauh, dengan itu membolehkan pelajar untuk mengukuhkan pengetahuan mereka.
 • Melalui proses latihan yang memberi tumpuan kepada pembangunan kompetensi memihak pertalian kekeluargaan dalam konteks perniagaan yang sebenar.
 • Melalui penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk tujuan akademik, disokong di Internet, untuk membangunkan interaksi dan komunikasi berterusan proses antara pelajar dan pengajar, dengan itu menggalakkan pembelajaran bermakna.
 • Dengan sistem latihan akademik menggabungkan kerja autonomi dan bebas daripada pelajar dengan sesi tunjuk ajar, kerja-kerja akademik dalam senario maya, dan sesi di kampus, dengan itu mempunyai gangguan yang minimum dalam aktiviti-aktiviti pelajar.
 • Dengan menggunakan bahan pembelajaran berkualiti tinggi yang telah direka untuk memudahkan proses pembelajaran autonomi.
 • Dengan kemungkinan mengkaji mana-mana tanpa terpaksa pergi ke Universiti.

&nbsp

Program diajar dalam:
English
Kursus ini Lokasi Kampus
Start Date
Jan 2020
Duration
Permintaan Maklumat
Sepenuh masa
Ikut lokasi
Ikut tarikh
Start Date
Jan 2020
Tarikh tutup permohonan

Jan 2020

Location
Tarikh tutup permohonan
End Date