Kursus jangka pendek dalam bidang kejuruteraan dan alam bina

University of Johannesburg

Penerangan Program

Baca keterangan rasmi

Kursus jangka pendek dalam bidang kejuruteraan dan alam bina

University of Johannesburg

Title TEMPOH Harga Syarat Kemasukan Hubungi
Sains Kejuruteraan Awam (Pengenalan kepada Teknologi Konkrit) 3 hari R10000 Gred 12. Pengiktirafan pembelajaran sebelumnya akan berdasarkan pengalaman calon dalam teknologi konkrit atau bidang yang berkaitan untuk tempoh sekurang-kurangnya 1 tahun Mr J Bester
jannesb@uj.ac.za
Sains Kejuruteraan Awam (Teknologi Konkrit) 3 hari R10000 Gred 12 ditambah sekurang-kurangnya pengalaman dua tahun dalam teknologi konkrit atau fi yang berkaitan dalam alam bina. Berjaya menyelesaikan SLP Pengenalan kepada Concrete Technology. Pengiktirafan pembelajaran terdahulu akan berdasarkan pengalaman calon dalam teknologi konkrit atau bidang yang berkaitan untuk tempoh sekurang-kurangnya 3 Mr J Bester
jannesb@uj.ac.za
Pengurusan Pembinaan dan Ukur Bahan (Pembinaan Pengurusan Projek) 8 Hari R15000 gred 12
Pemohon tidak mempunyai apa-apa yang berkelu yang akan dipertimbangkan untuk kemasukan berdasarkan kriteria kemasukan alternatif seperti pengalaman kerja RPL berkaitan. Pelajar akan diminta untuk mengemukakan bukti ini dalam bentuk CV, rujukan atau pembelajaran terdahulu
Prof D Thwala
didibhukut@uj.ac.za
Kejuruteraan Mekanikal Sains (Aplikasi Bangunan Hijau) 150 jam R6500 Sekurang-kurangnya ijazah 4 tahun pertama dalam bidang berkaitan kejuruteraan (Mekanikal, Elektrikal, Kimia dan Industri) atau lain-lain ijazah 4 tahun pada tahap NQF 8 dalam bidang yang berkaitan. Ms N Janse van Rensburg
nickeyjvr@uj.ac.za
Sains Kejuruteraan Mekanikal (Numerical Kaedah Advanced) 150 jam R6500 Sekurang-kurangnya ijazah 4 tahun pertama dalam bidang kejuruteraan yang berkaitan (Mekanikal, Elektrikal, Kimia dan Industri) atau lain-lain ijazah 4 tahun pada tahap NQF 8 dalam bidang yang berkaitan Ms N Janse van Rensburg
nickeyjvr@uj.ac.za
Sains Kejuruteraan Mekanikal (Haba dan Mass Transfer) 150 jam R6500 Sekurang-kurangnya ijazah 4 tahun pertama dalam bidang kejuruteraan yang berkaitan (Mekanikal, Elektrikal, Kimia dan Industri) atau lain-lain ijazah 4 tahun pada tahap NQF 8 dalam bidang yang berkaitan Ms N Janse van Rensburg
nickeyjvr@uj.ac.za
Kejuruteraan Mekanikal Sains (Computational Fluid Mechanics) 150 jam R6500 Sekurang-kurangnya ijazah 4 tahun pertama dalam bidang kejuruteraan yang berkaitan (Mekanikal, Elektrikal, Kimia dan Industri) atau lain-lain ijazah 4 tahun pada tahap NQF 8 dalam bidang yang berkaitan Ms N Janse van Rensburg
nickeyjvr@uj.ac.za
Kejuruteraan Mekanikal Sains (Green Building Perundangan) 150 jam R6500 Sekurang-kurangnya ijazah 4 tahun pertama dalam bidang kejuruteraan yang berkaitan (Mekanikal, Elektrikal, Kimia dan Industri) atau lain-lain ijazah 4 tahun pada tahap NQF 8 dalam bidang yang berkaitan Ms N Janse van Rensburg
nickeyjvr@uj.ac.za
Kejuruteraan Mekanikal Sains (Applied Tenaga Diperbaharui) 150 jam R6500 Sekurang-kurangnya ijazah 4 tahun pertama dalam bidang kejuruteraan yang berkaitan (Mekanikal, Elektrikal, Kimia dan Industri) atau lain-lain ijazah 4 tahun pada tahap NQF 8 dalam bidang yang berkaitan Ms N Janse van Rensburg
nickeyjvr@uj.ac.za
Kejuruteraan Mekanikal Sains (Applied Tenaga Solar) 150 jam R6500 Sekurang-kurangnya ijazah 4 tahun pertama dalam bidang kejuruteraan yang berkaitan (Mekanikal, Elektrikal, Kimia dan Industri) atau lain-lain ijazah 4 tahun pada tahap NQF 8 dalam bidang yang berkaitan Ms N Janse van Rensburg
nickeyjvr@uj.ac.za
Metalurgi (Samancor Pemprosesan Mineral) 3 hari R10000 gred 12 Dr D Nyembwe
dnyembwe@uj.ac.za
Metalurgi (Extraction Metalurgi untuk Jurutera) 10 Hari R10000 Gred 12 dan kelayakan Kejuruteraan Dr D Nyembwe
dnyembwe@uj.ac.za
Metalurgi (Extraction Metalurgi untuk Angloplat Engineers) 10 Hari R10000 gred 12 Dr D Nyembwe
dnyembwe@uj.ac.za
Metalurgi (Foundry Technology) 5 Hari R10000 Gred 12 dan sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman dalam Foundry Dr D Nyembwe
dnyembwe@uj.ac.za
Metalurgi (Teknologi Foundry praktikal) 5 Hari R10000 Gred 12 dan sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman dalam Foundry Dr D Nyembwe
dnyembwe@uj.ac.za
Mine Surveying (giroskop Surveying Teknik) 5 Hari R9000 gred 12 Mr H Grobler
hgrobler@uj.ac.za
Mine Surveying (Elementary Surveying Teknik) 3 hingga 10 Days R3000 3 hingga 10 hari, bergantung kepada tempoh kerja praktikal yang dikehendaki oleh SLP tertentu - Gred 12 Mr H Grobler
hgrobler@uj.ac.za
Mine Surveying (Sijil Kerajaan Kekompetenan Coaching) 40 Hours R3000 Gred 12 A tempoh tiga tahun pendedahan industri dikehendaki oleh Pengarah Sumber Mineral sebelum graduan boleh menjadi calon untuk peperiksaan.
(Kedudukan ECSA: Seperti sebelum ini, industri perlombongan memerlukan laluan bagi orang yang telah layak sebagai tukang dapat meneruskan untuk akhirnya menjadi juruukur saya disahkan. Selain perdagangan mereka, orang itu perlu Matematik, Sains dan Bahasa (Bahasa Inggeris) di MSN atau NCV tahap dengan simbol-simbol yang dinyatakan oleh pembekal
Mr H Grobler
hgrobler@uj.ac.za
Mine Surveying (Mineral Ekonomi) 200 Hours R10000 ijazah atau sama kelayakan Sarjana Muda dalam bidang perlombongan di peringkat NQF 7. Pengiktirafan pembelajaran terdahulu akan digunakan mengikut dasar Universiti RPL mengambil pelajar yang tidak memenuhi syarat-syarat kemasukan yang dinyatakan di atas Mr H Grobler
hgrobler@uj.ac.za
Mine Surveying (Tadbir Mineral) 200 Hours R10000 ijazah atau sama kelayakan Sarjana Muda dalam bidang perlombongan di peringkat NQF 7. Pengiktirafan pembelajaran terdahulu akan digunakan mengikut dasar Universiti RPL mengambil pelajar yang tidak memenuhi syarat-syarat kemasukan yang dinyatakan di atas Mr H Grobler
hgrobler@uj.ac.za
Mine Surveying (Dasar Mineral) 200 Hours n / a ijazah atau sama kelayakan Sarjana Muda dalam bidang perlombongan di peringkat NQF 7. Pengiktirafan pembelajaran terdahulu akan digunakan mengikut dasar Universiti RPL mengambil pelajar yang tidak memenuhi syarat-syarat kemasukan yang dinyatakan di atas Mr H Grobler
hgrobler@uj.ac.za
Perlombongan (Mine Undang-undang untuk Mine Pengurus Sijil) 5 hari lebih 3 bulan R8000 A kelayakan profesional dalam perlombongan dan sudah kredit bagi bahagian A dan B sijil kompetensi Mr P Knottenbelt
peterk@uj.ac.za
Mining (Perlombongan dan Mineral isnis dan Gambaran Keseluruhan Teknologi) 5 hari lebih 3 bulan R8000 kelayakan profesional dan pengalaman dalam kewangan, sumber manusia, perolehan, dan lain-lain dan pekerja daripada syarikat-syarikat perlombongan. Mr P Knottenbelt
peterk@uj.ac.za
Perlombongan (Dasar Mineral, Pelaburan dan Rundingan dalam Perlombongan) 40 Hours R6000 Gred 12 atau yang setaraf atau kelulusan yang lebih tinggi dengan pengalaman industri negara dan antarabangsa yang berkaitan dalam bidang merangka polisi mineral, penilaian projek-projek perlombongan dan rundingan konsesi Mineral Mr P Knottenbelt
peterk@uj.ac.za
Kualiti dan Pengurusan Operasi (Lanjutan Pengurusan Projek) 12 Hari R15335 NQF 6 dan pengalaman kerja 5 tahun. RPL akan digunakan mengikut Dasar Universiti untuk mengambil pelajar yang tidak memenuhi syarat-syarat kemasukan Dr André Vermeulen
avermeulen@uj.ac.za
Kualiti dan Pengurusan Operasi (Pengurusan Operasi) 12 Hari R13495 NQF 4 kelayakan dan sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman kerja Pengiktirafan Pembelajaran Terdahulu (RPL) mengikut dasar UJ dan Fakulti pada RPL Dr Pule Kholopane
pulek@uj.ac.za
Kualiti dan Pengurusan Operasi (Pengurusan Projek) 12 Hari R13495 NQF 4 dan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 1 tahun. RPL akan digunakan mengikut Dasar Universiti untuk mengambil pelajar yang tidak memenuhi syarat-syarat kemasukan Mr J Agwa-Ejon
jagwa-ejon@uj.ac.za
Kualiti dan Pengurusan Operasi (Pelaksanaan ISO 9001: 2008) 12 Hari R13495 Gred Minimum pekerjaan dalam bidang Pengurusan Kualiti atau berkaitan bidang 12 sijil dan sekurang-kurangnya 2 tahun seperti tetapi tidak terhad kepada Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan, Pengurusan Alam Sekitar, dan lain-lain Mana-mana kelayakan yang berkaitan yang diluluskan melalui proses Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (RPL) Ms N Sukdeo
nsukdeo@uj.ac.za
Kualiti dan Pengurusan Operasi (Pelaksanaan ISO) 12 Hari R13495 Gred Minimum pekerjaan dalam Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan sfera atau berkaitan bidang 12 sijil dan sekurang-kurangnya 2 tahun seperti tetapi tidak terhad kepada Pengurusan Kualiti, Pengurusan Alam Sekitar, dan lain-lain Mana-mana kelayakan yang diiktiraf yang diluluskan melalui proses: Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu Ms N Sukdeo
nsukdeo@uj.ac.za
Kualiti dan Pengurusan Operasi (Pengauditan bagi OHSAS 18001: 2011) 12 Hari R13495 Pra-syarat: UJ SLP: Pelaksanaan SANS OHSAS 18001: 2011. Mana-mana program luar hendaklah dinilai untuk penerimaan sebagai syarat dalam program ini Ms N Sukdeo
nsukdeo@uj.ac.za
Kualiti dan Pengurusan Operasi (Pengauditan ISO) 12 Hari R13495 Pra-syarat: Pelaksanaan ISO 14001. Sebarang program luar hendaklah dinilai untuk penerimaan sebagai syarat dalam program ini MS N Sukdeo
nsukdeo@uj.ac.za
Kualiti dan Pengurusan Operasi (Pengauditan bagi ISO 9001: 2008) 12 Hari R13495 Pra-syarat: SLP: Memahami dan Pelaksanaan ISO 9001: 2008. Mana-mana program luar hendaklah dinilai untuk penerimaan sebagai syarat dalam program ini Ms N Sukdeo
nsukdeo@uj.ac.za
Kualiti dan Pengurusan Operasi (Operasi Lean) 12 Hari R32 Gred Minimum 12 sijil dan pekerjaan dalam pengeluaran atau operasi pengurusan atau fungsi lain yang berkaitan Dr Pule Kholopane
pulek@uj.ac.za
Kualiti dan Pengurusan Operasi (Enterprise Resource Planning) 12 Hari R8935 Gred Minimum 12 sijil dan pekerjaan dalam persekitaran pengurusan kualiti yang Cik Khathu Mushavha- namadi kmushavha-
namadi@uj.ac.za
Kualiti dan Pengurusan Operasi (Kecekapan Tenaga di Proses Pengurusan Operasi) 12 Hari Gred Minimum 12 sijil dan pekerjaan dalam pengeluaran atau Pengurusan Operasi atau fungsi lain yang berkaitan Prof C Mbohwa
cmbohwa@uj.ac.za
Kualiti dan Pengurusan Operasi (Aplikasi Penilaian Ayub) 12 Hari R15000 Gred 12 dengan sekurang-kurangnya 1 tahun pengalaman dalam penilaian kerja di tempat kerja. pelajar UJ mendaftar untuk Keberkesanan Organisasi 3B juga akan dipertimbangkan. Ms Takalani Nemarumane
tnemarumane@uj.ac.za
Kualiti dan Pengurusan Operasi (Pelaksanaan SANS OHSAS 18001: 2011) 12 Hari R13495 Gred Minimum pekerjaan dalam Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan sfera atau berkaitan bidang 12 sijil dan sekurang-kurangnya 2 tahun seperti tetapi tidak terhad kepada Pengurusan Kualiti, Pengurusan Alam Sekitar, dan lain-lain Mana-mana kelayakan yang diiktiraf yang diluluskan melalui proses Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (RPL) Ms N Sukdeo
nsukdeo@uj.ac.za
Bandar dan Wilayah Plannin (Aplikasi GIS dalam Perancangan Bandar dan Wilayah) 50 Hours R6500 Calon-calon mesti mempunyai sekurang-kurangnya tamat kelayakan National Diploma / Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah. Bidang-bidang lain yang boleh diterima dengan kelayakan minimum sama dalam bidang Geografi, Pengajian Pembangunan, Pentadbiran Awam, Kejuruteraan Awam, atau Sains Alam Sekitar Mr A Ogra
aogra@uj.ac.za
Perancang Bandar dan Wilayah (Integrated Planning Human Settlement) 6 Days R15000 gred 12 Mr George Onatu
gonatu@uj.ac.za
This school offers programs in:
  • English
Tempoh & Harga
This course is Lokasi Kampus
Start Date
Tarikh mula
Feb. 2019
Duration
Tempoh
Sambilan
Sepenuh masa
Locations
Afrika Selatan - Johannesburg, Gauteng
Tarikh mula : Feb. 2019
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Permintaan Maklumat
Dates
Feb. 2019
Afrika Selatan - Johannesburg, Gauteng
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Permintaan Maklumat