Read the Official Description

PENGENALAN PROGRAM HR

Sumber manusia menduduki peranan utama dalam pembangunan dan penyelenggaraan setiap organisasi. Melalui fungsi fungsi sumber manusia pekerja disewa, berorientasi, terlatih,

Modul-modul program latihan ini menyediakan 10 sesi yang sangat interaktif yang akan memperkenalkan peserta kepada unsur-unsur teras sumber manusia dalam organisasi dan melatih mereka secara meluas dalam cara melaksanakan unsur-unsur dalam perniagaan masing-masing. Penggunaan latihan interaktif yang meluas dan tugasan latihan dimaksudkan dalam setiap sesi.

Kesan Peribadi

Pada akhir peserta Latihan Sumber Daya Manusia ini dapat:

 • Memahami peranan sumber manusia dalam membantu perniagaan dalam menjadi lebih berkesan dalam penyampaian produk dan perkhidmatannya
 • Fahami bagaimana pembangunan program pengambilan, pemilihan, orientasi, dan pengekalan kakitangan yang berkesan dapat membantu perniagaan dengan lebih efektif mencapai objektifnya
 • Memahami bagaimana aktiviti sumber manusia dapat membangunkan program dan proses latihan dan pembangunan yang bermakna dan berkesan yang meningkatkan produktiviti
 • Memahami kepentingan dan kepentingan membangunkan penjajaran tenaga kerja yang berkesan, motivasi pekerja, dan program dan proses penglibatan pekerja untuk meningkatkan pencapaian perniagaan 'MV2P
 • Memahami peranan program pampasan dan faedah dalam pembangunan dan penyelenggaraan penglibatan dan motivasi pekerja
 • Fahami bagaimana untuk membangunkan alat dan program penilaian prestasi yang berkesan yang boleh meningkatkan prestasi perniagaan dan pekerja
 • Fahami bagaimana untuk menggabungkan perubahan berterusan kepada hak pekerja dan peranan organisasi buruh dalam perniagaan untuk memastikan matlamat dan objektif perniagaan dicapai dan dipertingkatkan
 • Fahami bagaimana untuk menggunakan pelbagai perundingan, mediasi dan alat penyelesaian konflik yang berkesan untuk membantu peserta dan perniagaan mereka untuk mencapai matlamat perniagaan dengan lebih berkesan
 • Memahami kepentingan, dan keperluan, dasar dan prosedur pengurusan keselamatan dan risiko tempat kerja supaya perniagaan, pekerjanya, dan rakan perniagaannya dapat membangun dan mengekalkan hubungan perniagaan yang lebih produktif dan berkesan
 • Memahami kepentingan mewujudkan dan mengekalkan persekitaran perniagaan yang dinamik dalam rangkaian rakan kongsi perniagaan dan ekonomi yang semakin pelbagai, berdaya saing dan global.

Kaedah Latihan

Siri Sumber Daya Manusia GBNTC Program Masterclass menawarkan para peserta tangga, mendaki yang meningkatkan pengetahuan seseorang dari satu kursus ke seterusnya. Setiap kelas induk terdiri daripada kuliah pendek, kajian kes, latihan praktikal, perbincangan kumpulan, perkongsian pengetahuan dengan rakan-rakan industri dan pengalaman sebenar yang secara langsung dilampirkan kepada peranan dan fungsi peserta akan berkhidmat di organisasi masing-masing. Alat-alat pendidikan yang digunakan dalam membangunkan sesi-sesi ini adalah berakar dalam amalan terbaik; GBNTC akan menggunakan kaji selidik suara CEO sebenar, analisis kesan industri dan pemerhatian pasaran. Sesi-sesi ini akan mencabar peserta, praktikal dan mudah difahami dan boleh disampaikan dalam Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris.

Gambaran Keseluruhan Latihan

Mewujudkan dan Mengekalkan Persekitaran Perniagaan Dinamik (2 hari)

Program Latihan ini akan memberi tumpuan kepada pengiktirafan bahawa perniagaan di seluruh dunia menjadi lebih saling bergantung dalam pembangunan dan penyampaian inisiatif yang berkaitan dengan kepelbagaian yang diperlukan untuk memajukan matlamat perniagaan pelanggan. Strategi dan taktik yang akan ditangani termasuk keseimbangan kerja dan isu kepelbagaian yang berkaitan dengan umur, kecacatan, geografi, atau agama. Apabila ekonomi global semakin mencabar fungsi sumber manusia dalam setiap perniagaan di seluruh negara dan budaya, para peserta akan membincangkan cara untuk membangunkan strategi untuk menganjurkan fungsi sumber manusia di pelbagai negara serta memahami bagaimana sumber manusia boleh membantu menghadapi cabaran berurusan dengan pasaran yang berkembang pesat, dan cara bagaimana amalan sumber manusia boleh dan lakukan berbeza dari negara ke negara, terutamanya dalam pasaran pesat membangun dan muncul.

Pampasan dan Manfaat (2 hari)

Program Latihan ini akan bekerjasama dengan peserta untuk memahami, menilai dan menggunakan pelbagai program pampasan, termasuk dan memahami penggunaan dan faedah band berbayar, kumpulan bayaran, sistem penilaian faktor, bayaran berasaskan merit, matriks pampasan dan penyelidikan pasaran pampasan . Penilaian program faedah akan mengkaji semula program insurans kesihatan, pergigian, kehidupan, dan kecacatan; masa berbayar, cuti orang tua, perkongsian keuntungan, dan mendapatkan gaji perkongsian.

Motivasi Pekerja dan Penglibatan Pekerja (3 hari)

(Masterclass ini ditawarkan pada 28 Ogos) Program Latihan ini akan memenuhi keperluan pekerja untuk menjadi lebih sejajar dengan tenaga kerja mereka dan terlibat dalam Misi, Visi, Nilai dan Tujuan (MV2P). Peserta akan belajar dan membincangkan strategi motivasi yang menekankan pembangunan komuniti seperti keluarga, menyelaraskan amalan perniagaan untuk mendorong pekerja untuk melakukan perkara yang betul, serta membincangkan kepentingan memahami bagaimana pekerja berfikir, berkelakuan, dan bermotivasi secara intrinsik. Selanjutnya peserta akan membincangkan peranan pekerja dalam pembangunan strategi dan pelan jangka panjang perniagaan, penyertaan dalam mesyuarat seluruh syarikat, pembangunan acara sosial dan aktiviti, dan mewujudkan persekitaran sosial yang kuat.

Hak Pekerja dan Perhubungan Buruh (2 hari)

Program Latihan ini akan membincangkan implikasi undang-undang dan perniagaan hak pekerja dalam sektor awam dan organisasi sektor swasta. Peserta akan mengkaji semula sejarah yang terlibat dalam evolusi hak pekerja dan hubungan buruh, mengkaji perundangan hak pekerja global dan kebangsaan, dan memahami bagaimana undang-undang perlu menangani perkembangan berterusan hak pekerja dalam perniagaan dan kerajaan serta peranan perniagaan dan kerajaan dalam pembangunan dan penyelenggaraan persekitaran hubungan buruh yang produktif untuk memajukan matlamat perniagaan. Peserta akan mengkaji semula terma, syarat, implikasi dan keadaan kontrak perundingan kolektif yang membawa kepada perkembangan terma dan syarat ini, serta membincangkan bagaimana perniagaan semasa mereka menangani isu hak pekerja.

Sumber Manusia sebagai Rakan Strategik (2 hari)

Bahan biasa untuk semua perniagaan adalah orang. Perniagaan lebih efektif, cekap, produktif, dan menguntungkan apabila orang-orang dalam perniagaan dapat berinteraksi, berkomunikasi, berkolaborasi, dan melaksanakan strategi, matlamat, dan objektif perniagaan. Topik latihan ini akan mengarahkan peserta kepada peranan yang dimanfaatkan oleh sumber manusia dalam membantu jabatan dalam perniagaan untuk menentukan jenis dan jenis orang yang diperlukan untuk melaksanakan strategi perniagaan. Ini termasuk memahami nilai tingkah laku, nilai, dan keputusan yang diperlukan untuk prestasi yang berkesan oleh kakitangan dalam setiap unit perniagaan - perkhidmatan pelanggan, jualan, operasi, kewangan, pengurusan, teknologi, dan disiplin lain yang berfungsi.

Rundingan, Pengantaraan, Penyelesaian Konflik (2 hari)

Program Latihan ini akan membincangkan pelbagai jenis dan jenis konflik yang dihadapi dalam perniagaan dan melatih peserta bagaimana untuk menerima konflik sebagai sebahagian daripada kehidupan agar mereka dapat memanfaatkan setiap situasi dan menggunakannya sebagai peluang belajar, peluang kepimpinan, atau peluang untuk mengubah situasi perniagaan menjadi sesuatu yang lebih baik. Konflik boleh berlaku akibat daripada matlamat atau prioritas yang bertentangan. Ia juga boleh berlaku apabila terdapat kekurangan matlamat bersama. Konflik juga boleh berkembang dengan keperibadian, sumber, gaya dan nilai yang terhad. Latihan ini akan meneroka dan mengkaji pelbagai kaedah penyelesaian rundingan dan penyelesaian konflik. Anda juga akan belajar cara menggunakan kaedah perundingan berkesan untuk bekerja ke arah situasi menang-menang-menang.

Pengurusan Prestasi (2 hari)

Program Latihan ini akan bekerjasama dengan para peserta untuk membangunkan satu siri instrumen penilaian prestasi menggunakan prinsip dan amalan menyewa, mengurus, dan memotivasi penjenamaan tenaga kerja, pintar, dan penglibatan pekerja. Peserta akan membangun dan menilai keberkesanan metodologi penilaian yang berbeza dan membangunkan instrumen yang paling sesuai untuk pelbagai peringkat organisasi mereka. Semak sebab-sebab untuk melakukan penilaian penyeliaan, Kenal pasti prasyarat penilaian, Ilustrasikan pelbagai model penilaian, membincangkan keperluan latihan dan komunikasi, dan menggambarkan bagaimana menghubungkan penilaian ke sistem pengekalan, kemajuan, dan pampasan korporat.

Pengurusan Bakat (2 hari)

Program Latihan ini akan mendalam ke dalam perkembangan proses pengambilan, pemilihan, orientasi, dan pengekalan pekerja yang berkesan yang membantu perniagaan anda menarik, mengorientasikan, dan mengekalkan pekerja baru. Memberi tumpuan kepada pemahaman yang menyeluruh tentang konsep "sesuai masa depan orang", proses pengambilan dan pemilihan yang berkesan, penglibatan pekerja, dan penjajaran tenaga kerja, anda akan mengenal pasti apa yang perlu anda lakukan untuk meningkatkan pengambilan, pemilihan, orientasi, dan program pengekalan, dan untuk mengira pulangan pelaburan anda untuk setiap pekerja. Termasuk dalam program ini akan menjadi perbincangan mengenai perkembangan deskripsi posisi, dan bagaimana perkembangan jabatan dan tujuan dan objektif perniagaan dapat membantu dalam strategi perekrutan dan pemilihan yang efektif.

Latihan dan Pembangunan (2 hari)

Program Latihan ini akan membincangkan bagaimana perniagaan anda dapat menjangka dan menyesuaikan diri dengan demografi tenaga kerja yang terus berubah dan menyajikan cabaran perniagaan untuk perniagaan anda untuk membangun dan mengekalkan persekitaran kerja yang positif dan menarik bagi pekerja dan untuk memajukan perkembangan perniagaan. Latihan organisasi dalam konteks ini bukan sahaja melatih hak pekerja dan latihan khusus kemahiran, tetapi juga mengembangkan strategi komunikasi perniagaan, strategi motivasi, dan pelbagai program pengiktirafan yang diperlukan untuk membantu perniagaan anda menyesuaikan diri dengan budaya perniagaan yang berbeza di seluruh dunia, dengan itu meningkatkan penglibatan pekerja dan cadangan nilai pekerja dalam perniagaan. Latihan pembangunan organisasi akan membincangkan pelbagai jenis dan struktur organisasi yang dapat menyesuaikan diri dengan dan menjangkakan perubahan yang boleh berlaku dalam persekitaran organisasi.

Pengurusan Keselamatan dan Pengurusan Tempat Kerja (2 hari)

Program Latihan ini, dalam konteks memastikan perniagaan dan pekerjanya tetap kompetitif dan selamat, akan melibatkan peserta dalam kajian dan perbincangan mengenai pentingnya membangun, melaksanakan, dan mengurus program keselamatan dan pengurusan risiko dan amalan pekerja dalam perniagaan. Para peserta akan mengkaji kos pengurusan risiko perniagaan melalui kajian semula jenis dan jenis insurans yang menilai pendedahan risiko di tempat kerja. Peserta juga akan mengkaji semula trend sejarah dalam kemajuan undang-undang keselamatan tempat kerja dan amalan terbaik, serta memahami keperluan yang berterusan untuk latihan keselamatan tempat kerja dan amalan pengurusan risiko progresif.

Siapa Harus Hadir

Terdapat dua kumpulan pekerja yang boleh mendapat manfaat daripada penyertaan dalam program latihan ini:

 • Pengurus sumber manusia, pengurus jabatan kanan, pengurus jabatan, pakar, ketua pasukan, dan penyelia jabatan yang memerlukan pemahaman yang lebih baik dan keperluan untuk program sumber manusia dan inisiatif untuk memajukan MV2P perniagaan.
 • Pekerja dalam perniagaan awam atau swasta yang memerlukan pemahaman yang lebih baik, dan keperluan untuk program dan inisiatif sumber manusia yang berkesan, termasuk wakil buruh, kakitangan garis dan kakitangan, juruteknik, dan kakitangan perkhidmatan pelanggan.
Program taught in:
English

See 9 more programs offered by GBN Training Centre »

Last updated June 21, 2018
This course is Campus based
Start Date
Sept. 2019
Duration
21 
Sepenuh masa
By locations
By date
Start Date
Sept. 2019
Application deadline

Sept. 2019