Memohon IFRS

London Business Training & Consulting

Penerangan Program

Baca keterangan rasmi

Memohon IFRS

London Business Training & Consulting

Memohon IFRS

MAKLUMAT UTAMA

 • Kod Kursus: AFB106
 • Tempoh: 1 minggu
 • Bayaran: £ 2625

KURSUS BANTUAN

Rangka Kerja Konseptual

 • Lembaga Piawaian Perakaunan Antarabangsa (IASB)
 • Tujuan rangka kerja konsep
 • Ciri-ciri kualitatif maklumat kewangan yang berguna
 • Menggalakkan andaian
 • Definisi, pengiktirafan dan pengukuran unsur-unsur penyata kewangan
 • Konsep modal
 • Perkembangan masa depan

Elemen: Bahagian 1

 • Ekuiti pemilik: modal saham dan rizab
 • Pengukuran nilai saksama
 • Hasil daripada kontrak dengan pelanggan
 • Peruntukan, liabiliti luar jangka dan aset kontingen
 • Cukai pendapatan
 • Instrumen kewangan
 • Bayaran berasaskan saham

Elemen: Bahagian 2

 • Inventori
 • Manfaat pekerja
 • Harta, loji dan peralatan
 • Pajakan
 • Aset tak ketara
 • Gabungan perniagaan
 • Kemerosotan aset

Pembentangan dan Pendedahan

 • Penyata dan pembentangan kewangan
 • Penyata aliran tunai
 • Segmen operasi
 • Pengecualian utama lain

Entiti Ekonomi

 • Penyatuan: entiti dikawal
 • Penyatuan: anak syarikat milik penuh
 • Penyatuan: urusniaga antara kumpulan
 • Penyatuan: kepentingan tidak mengawal
 • Terjemahan mengenai penyata kewangan entiti asing

Penonton sasaran

Kursus IFRS ini sesuai untuk:

 • Pakar perakaunan dan pakar kewangan, profesional dan pengamal yang ingin membangunkan pemahaman yang lebih besar tentang konsep dan aplikasi utama IFRS.
 • Mereka yang bertujuan untuk menerima pakai organisasi IFRS untuk membolehkan lebih banyak kelancaran dalam pelaporan kewangan mereka dan mewujudkan kefahaman global mengenai amalan perakaunan mereka dalam dunia perniagaan yang semakin berwujud.
 • Kakitangan perakaunan dan kewangan entiti yang telah diberi mandat untuk mematuhi IFRS.

Hasil pembelajaran

Apabila selesai kursus latihan IFRS ini, anda akan dapat memahami:

 • Peranan Lembaga Piawaian Perakaunan Antarabangsa (IASB) dalam menetapkan standard perakaunan antarabangsa.
 • Unsur ekuiti dalam penyata kewangan, pelbagai komponen dan perakaunan bagi transaksi yang menimbulkan komponen ini.
 • Keperluan perakaunan untuk Pengukuran Nilai Saksama IFRS 13.
 • Keperluan perakaunan untuk IFRS 15 Hasil daripada Kontrak dengan Pelanggan.
 • Keperluan perakaunan untuk Peruntukan IAS 37, Liabiliti Luar Jangka dan Aset Luar Jangka.
 • Keperluan perakaunan untuk IAS 12 Cukai Pendapatan.
 • Keperluan perakaunan untuk Instrumen Kewangan IFRS 9.
 • Keperluan perakaunan untuk IAS 32 Instrumen Kewangan: Pembentangan.
 • Keperluan perakaunan untuk IFRS 7 Instrumen Kewangan: Pendedahan.
 • Keperluan perakaunan untuk Pembayaran berasaskan Saham IFRS 12.
 • Keperluan perakaunan untuk Inventori IAS 2.
 • Keperluan perakaunan untuk IAS 19 Manfaat Pekerja.
 • Keperluan perakaunan untuk IAS 16 Harta, Loji dan Peralatan.
 • Keperluan perakaunan untuk IAS 17 Pajakan.
 • Keperluan perakaunan untuk IAS 38 Aset tidak ketara.
 • Keperluan perakaunan untuk Kombinasi Perniagaan IFRS 3.
 • Keperluan perakaunan untuk IAS 36 Kemerosotan Aset.
 • Prinsip-prinsip yang mendasari penyediaan penyata kewangan tujuan umum untuk menyediakan maklumat yang berguna untuk pemiutang dan pelabur dan pengguna lain dalam membuat keputusan mengenai menyediakan sumber kepada entiti.
 • Bagaimana membentangkan penyata aliran tunai selaras dengan Penyata Aliran Tunai IAS 7.
 • Keperluan perakaunan untuk Segmen Operasi IFRS 8.
 • Keperluan perakaunan untuk Pendedahan Pihak Berkaitan IAS 24.
 • Keperluan perakaunan untuk IAS 33 Pendapatan sesaham.
 • Piawaian perakaunan yang mengawal penyediaan penyata kewangan yang disatukan - IFRS 10 Penyata Kewangan Disatukan dan Gabungan Perniagaan IFRS 3.
 • Penyediaan penyata kewangan yang disatukan.
 • Keperluan perakaunan untuk IAS 21 Kesan Perubahan dalam Kadar Pertukaran Asing.

APA YANG TERMASUK:

 • 30 jam latihan berasaskan kelas
 • IPad Apple
This school offers programs in:
 • English


Tarikh Akhir Kemaskini September 28, 2018
Tempoh & Harga
This course is Lokasi Kampus
Start Date
Tarikh mula
Mac. 25, 2019
Julai 22, 2019
Duration
Tempoh
Sepenuh masa
Price
Harga
2,625 GBP
Locations
United Kingdom - London, England
Tarikh mula : Mac. 25, 2019
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Mac. 29, 2019
Tarikh mula : Julai 22, 2019
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Julai 26, 2019
Tarikh mula : Nov. 2019
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Permintaan Maklumat
Tarikh mula : Nov. 25, 2019
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Nov. 29, 2019
Dates
Mac. 25, 2019
United Kingdom - London, England
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Mac. 29, 2019
Julai 22, 2019
United Kingdom - London, England
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Julai 26, 2019
Nov. 2019
United Kingdom - London, England
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Permintaan Maklumat
Nov. 25, 2019
United Kingdom - London, England
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Nov. 29, 2019