Sistem, Alat dan Teknik Pengurusan Kualiti - Aras 2

London Business Training & Consulting

Penerangan Program

Baca keterangan rasmi

Sistem, Alat dan Teknik Pengurusan Kualiti - Aras 2

London Business Training & Consulting

Sistem, Alat dan Teknik Pengurusan Kualiti - Aras 2

MAKLUMAT UTAMA

 • Kod Kursus: OPM107B
 • Tempoh: 1 minggu
 • Bayaran: £ 2675

KURSUS BANTUAN

Penandaarasan

 • Latar belakang syarikat
 • Mengapa penanda aras?
 • Faktor kejayaan
 • Kesukaran dan kesulitan
 • Pelajaran utama

Kejuruteraan Semula Proses Perniagaan

 • Pendekatan yang digunakan di BPR
 • Prinsip-prinsip BPR
 • Risiko dan faedah BPR
 • Pelaksanaan BPR
 • Metodologi BPR

Pasukan dan Kerja berpasukan

 • Peranan pasukan dalam peningkatan berterusan
 • Jenis pasukan
 • Penilaian pasukan
 • Pertandingan pasukan
 • Garis panduan untuk membangunkan pasukan yang berkesan

Penilaian sendiri, model dan anugerah kualiti

 • Kualiti, TQM dan kecemerlangan
 • Model anugerah
 • Proses penilaian diri
 • Faktor kejayaan penilaian diri
 • Kesukaran dengan penilaian diri

TQM melalui Penambahbaikan Berterusan

 • Perkembangan
 • Pengurusan kualiti 'lama' dan 'baru'
 • Kepentingan kualiti
 • TQM: proses yang berterusan
 • Mengukur kemajuan ke arah TQM
 • Isu TQM yang perlu dipertimbangkan pada masa hadapan

Penonton sasaran

Kursus latihan jaminan kualiti ini sesuai untuk:

 • Ketua pegawai, pengarah dan ketua jabatan yang ingin memainkan peranan yang lebih besar dalam menentukan dasar kualiti dalam organisasi mereka.
 • Ahli pasukan pengurusan kanan yang ingin mewujudkan dialog strategik, persekitaran organisasi, atmosfera, nilai dan tingkah laku di mana jumlah pengurusan kualiti (TQM) dapat mencapai potensinya.
 • Mereka yang ingin mewujudkan budaya organisasi di mana setiap orang di setiap jabatan berkomitmen penuh untuk meningkatkan prestasi mereka sendiri dan didedikasikan untuk memenuhi keperluan pelanggan dalaman mereka dan jangkaan masa depan.
 • Pengurusan pertengahan dan lurus yang ingin memainkan peranan penting dalam meletakkan prinsip-prinsip TQM di tempat yang tepat di hujung organisasi mereka.
 • Industrialis
 • Perunding pengurusan

Hasil pembelajaran

Apabila selesai kursus ini, anda akan dapat memahami:

 • Sejarah dan jenis penandaarasan utama.
 • Langkah utama dalam proses penanda aras formal.
 • Konsep, sejarah, dan pembangunan proses kejuruteraan semula perniagaan (BPR), dan bagaimana ia melengkapkan TQM.
 • Manfaat dan potensi masalah BPR.
 • Bagaimana untuk menetapkan projek BPR.
 • Penggunaan pasukan dan kerja berpasukan di TQM.
 • Ciri-ciri operasi pasukan projek, bulatan kualiti, dan pasukan peningkatan kualiti.
 • Bagaimana memastikan pasukan adalah aktif dan berkesan.
 • Anugerah kualiti dan penilaian diri serta peranannya dalam kemajuan TQM.
 • Pelbagai cara melaksanakan penilaian diri terhadap Model Kecemerlangan Perniagaan.
 • Cabaran baru untuk disiplin pengurusan kualiti.
 • Kepentingan kualiti.
 • TQM sebagai proses yang berterusan.
 • Mengukur kemajuan ke arah TQM.
 • Isu-isu TQM yang organisasi perlu memberi perhatian jika mereka mencapai status berkualiti bertaraf dunia.

APA YANG TERMASUK:

 • 30 jam latihan berasaskan kelas
 • IPad Apple
This school offers programs in:
 • English


Tarikh Akhir Kemaskini September 27, 2018
Tempoh & Harga
This course is Lokasi Kampus
Start Date
Tarikh mula
Jan. 2019
Mei 20, 2019
Duration
Tempoh
Sepenuh masa
Price
Harga
2,675 GBP
Locations
United Kingdom - London, England
Tarikh mula : Jan. 2019
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Jan. 25, 2019
Tarikh mula : Mei 20, 2019
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Mei 24, 2019
Tarikh mula : Sept. 16, 2019
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Sept. 20, 2019
Tarikh mula : Okt. 2019
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Permintaan Maklumat
Dates
Jan. 2019
United Kingdom - London, England
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Jan. 25, 2019
Mei 20, 2019
United Kingdom - London, England
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Mei 24, 2019
Sept. 16, 2019
United Kingdom - London, England
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Sept. 20, 2019
Okt. 2019
United Kingdom - London, England
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Permintaan Maklumat