Sistem Maklumat Perakaunan

London Business Training & Consulting

Penerangan Program

Baca keterangan rasmi

Sistem Maklumat Perakaunan

London Business Training & Consulting

Sistem Maklumat Perakaunan

MAKLUMAT UTAMA

 • Kod Kursus: AFB108
 • Tempoh: 1 minggu
 • Bayaran: £ 2675

KURSUS BANTUAN

Asas Konsep Sistem Maklumat Perakaunan

 • Sistem maklumat perakaunan: gambaran keseluruhan
 • Gambaran keseluruhan pemprosesan transaksi dan sistem perancangan sumber perusahaan
 • Teknik dokumentasi sistem
 • Pangkalan data perhubungan

Kawalan dan Audit Sistem Maklumat Perakaunan

 • Penipuan komputer
 • Teknologi penipuan dan penyalahgunaan komputer
 • Sistem maklumat kawalan dan perakaunan
 • Mengawal keselamatan maklumat
 • Kawalan kerahsiaan dan privasi
 • Memproses integriti dan kawalan yang ada
 • Mengaudit sistem maklumat berasaskan komputer

Aplikasi Sistem Maklumat Perakaunan

 • Kitaran pendapatan: jualan kepada kutipan wang tunai
 • Kitaran perbelanjaan: pembelian kepada pengeluaran wang tunai
 • Kitaran pengeluaran
 • Pengurusan sumber manusia dan kitaran gaji
 • Sistem lejar dan pelaporan am

Model Data REA

 • Reka bentuk pangkalan data menggunakan model data REA
 • Melaksanakan model REA dalam pangkalan data hubungan
 • Topik khusus dalam pemodelan REA

Proses Pembangunan Sistem

 • Pengenalan kepada pembangunan sistem dan analisis sistem
 • Strategi pembangunan AIS
 • Reka bentuk sistem, pelaksanaan, dan operasi

Penonton sasaran

 • Pakar perakaunan dan pakar kewangan, profesional dan pengamal yang perlu memahami bagaimana sistem maklumat perakaunan (AIS) berfungsi untuk mengukur dengan berkesan bagaimana kos yang berkesan mereka lakukan, untuk menilai kebolehpercayaan mereka dan maklumat yang dihasilkan, atau untuk memimpin reka bentuk semula dan pelaksanaan sistem baru dan lebih baik.
 • Juruaudit dalaman dan luaran.
 • Akauntan yang ingin memperbaiki reka bentuk dan fungsi AIS supaya ia benar-benar menambah nilai kepada organisasi dengan menyediakan pengurusan dengan maklumat yang diperlukan untuk mengendalikan organisasi dengan berkesan.

Hasil pembelajaran

Apabila selesai kursus ini, anda akan dapat memahami:

 • Aktiviti asas yang dilakukan dalam kitaran perniagaan utama.
 • Data apa yang perlu dikumpulkan untuk membolehkan pengurus merancang, menilai, dan mengawal aktiviti perniagaan di mana organisasi terlibat.
 • Bagaimana perkembangan IT dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan proses perniagaan.
 • Cara reka bentuk (AIS) untuk memberikan maklumat yang diperlukan untuk membuat keputusan utama dalam setiap kitaran perniagaan.
 • Risiko penipuan dan motif dan teknik yang digunakan untuk melakukan penipuan.
 • Model COSO dan COSO-ERM untuk kawalan dalaman dan pengurusan risiko, serta kawalan khusus yang digunakan untuk mencapai objektif tersebut.
 • Rangka Kerja Kawalan untuk Kerangka Maklumat dan Teknologi Berkaitan (COBIT) untuk tadbir urus dan kawalan sistem maklumat yang berkesan dan bagaimana IT mempengaruhi pelaksanaan kawalan dalaman.
 • Rangka Kerja Perkhidmatan Amanah AICPA untuk memastikan kebolehpercayaan sistem dengan membangunkan prosedur untuk melindungi kerahsiaan maklumat proprietari, mengekalkan privasi maklumat pengenalpastian secara peribadi yang dikumpulkan dari pelanggan, memastikan ketersediaan sumber maklumat dan menyediakan integriti pemprosesan maklumat.
 • Asas keselamatan maklumat.
 • Matlamat, objektif, dan kaedah untuk mengaudit sistem maklumat.
 • Konsep asas teknologi pangkalan data dan pemodelan data dan kesannya terhadap AIS.
 • Alat untuk mendokumentasikan kerja AIS, seperti gambar rajah REA, gambar aliran data, rajah pemprosesan perniagaan, dan carta aliran.
 • Langkah asas dalam proses pembangunan sistem untuk merancang dan memperbaiki AIS.

APA YANG TERMASUK:

 • 30 jam latihan berasaskan kelas
 • IPad Apple
This school offers programs in:
 • English


Tarikh Akhir Kemaskini September 27, 2018
Tempoh & Harga
This course is Lokasi Kampus
Start Date
Tarikh mula
Feb. 18, 2019
Jun 17, 2019
Duration
Tempoh
Sepenuh masa
Price
Harga
2,675 GBP
Locations
United Kingdom - London, England
Tarikh mula : Feb. 18, 2019
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Feb. 22, 2019
Tarikh mula : Jun 17, 2019
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Jun 21, 2019
Tarikh mula : Okt. 2019
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Permintaan Maklumat
Tarikh mula : Okt. 21, 2019
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Okt. 25, 2019
Dates
Feb. 18, 2019
United Kingdom - London, England
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Feb. 22, 2019
Jun 17, 2019
United Kingdom - London, England
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Jun 21, 2019
Okt. 2019
United Kingdom - London, England
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Permintaan Maklumat
Okt. 21, 2019
United Kingdom - London, England
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Okt. 25, 2019