Strategi Operasi - Aras 2

London Business Training & Consulting

Penerangan Program

Baca keterangan rasmi

Strategi Operasi - Aras 2

London Business Training & Consulting

Strategi Operasi - Aras 2

MAKLUMAT UTAMA

 • Kod Kursus: OPM101B
 • Tempoh: 1 minggu
 • Bayaran: £ 2725

KURSUS BANTUAN

Strategi Teknologi Proses

 • Proses teknologi harus mencerminkan jumlah dan variasi
 • Matriks proses produk
 • Cabaran teknologi maklumat (IT)
 • Menilai teknologi proses

Strategi Penambahbaikan

 • Pembaikan operasi
 • Menetapkan hala tuju
 • Pemetaan prestasi penting
 • Membangunkan keupayaan operasi
 • Menggunakan keupayaan dalam pasaran

Pembangunan dan Organisasi Produk dan Perkhidmatan

 • Inovasi, reka bentuk dan kreativiti
 • Kepentingan strategik pembangunan produk dan perkhidmatan
 • Pembangunan produk dan perkhidmatan sebagai proses
 • Perspektif keperluan pasaran mengenai pembangunan produk dan perkhidmatan
 • Perspektif sumber daya operasi mengenai pembangunan produk dan perkhidmatan

Proses Strategi Operasi - Perumusan dan Pelaksanaan

 • Merangka strategi operasi
 • Apakah peranan penjajaran?
 • Mengekalkan penjajaran sepanjang masa
 • Apakah analisis yang diperlukan untuk perumusan?
 • Cabaran kepada penggubalan strategi operasi
 • Bagaimanakah kita tahu apabila proses perumusan selesai?
 • Apakah pelaksanaan strategi operasi?

Strategi Proses Operasi - Pemantauan dan Pengawalan

 • Apakah perbezaan antara pemantauan dan pengendalian operasi dan strategik?
 • Bagaimanakah kemajuan ke arah objektif strategik dikesan?
 • Bagaimana proses pemantauan dan kawalan dapat mengawal risiko?
 • Bagaimanakah pembelajaran menyumbang kepada kawalan strategik?

Penonton sasaran

 • Ketua pegawai operasi dan ketua pegawai eksekutif
 • Pengarah pengarah dan pengurus
 • Ketua jabatan
 • Eksekutif eksekutif, pegawai, dan kakitangan kanan
 • Mereka yang ingin mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang interaksi antara sumber operasi dan keperluan pasaran.
 • Mereka yang ingin mengubah prospek syarikat mereka melalui cara mereka mengurus sumber operasi mereka secara strategik, menjadikan kemampuan operasi mereka menjadi aset yang menggerunkan.
 • Mereka yang ingin menggunakan strategi operasi sebagai sumber utama kelebihan daya saing dalam perniagaan untung atau laluan untuk mencapai kebajikan sosial di perusahaan yang bukan untuk keuntungan.
 • Mereka yang menghargai strategi operasi sebagai pusat, di mana-mana dan penting untuk kejayaan mana-mana organisasi yang berterusan.

Hasil pembelajaran

Apabila selesai kursus ini, anda akan dapat memahami:

 • Dimensi analisis untuk mengenal pasti ciri-ciri teknikal, pengurusan dan strategi operasi '' teknologi.
 • Opsyen teknologi yang wujud, 'kenapa' pelaburan berpotensi dalam pelaburan teknologi proses bekerja dalam amalan, dan 'bagaimana' untuk membuat pelaburan sedemikian berfungsi dalam amalan.
 • Risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan disebabkan oleh bilangan kegagalan berprofil tinggi dan tuntutan sisa yang seolah-olah berurusan dengan pelaburan sedemikian.
 • Isu-isu yang lebih umum mengenai bagaimana syarikat boleh membentuk rutin yang menggalakkan perkembangan operasi yang berterusan.
 • Pembangunan produk dan perkhidmatan sebagai isu utama untuk strategi operasi.
 • Perumusan dan pelaksanaan proses strategi operasi.
 • Pemantauan dan kawalan proses strategi operasi.

APA YANG TERMASUK:

 • 30 jam latihan berasaskan kelas
 • IPad Apple
This school offers programs in:
 • English


Tarikh Akhir Kemaskini September 28, 2018
Tempoh & Harga
This course is Lokasi Kampus
Start Date
Tarikh mula
Apr. 8, 2019
Ogos. 12, 2019
Duration
Tempoh
Sepenuh masa
Price
Harga
2,725 GBP
Locations
United Kingdom - London, England
Tarikh mula : Apr. 8, 2019
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Apr. 12, 2019
Tarikh mula : Ogos. 12, 2019
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Ogos. 16, 2019
Tarikh mula : Dis. 2019
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Permintaan Maklumat
Tarikh mula : Dis. 16, 2019
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Dis. 20, 2019
Dates
Apr. 8, 2019
United Kingdom - London, England
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Apr. 12, 2019
Ogos. 12, 2019
United Kingdom - London, England
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Ogos. 16, 2019
Dis. 2019
United Kingdom - London, England
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Permintaan Maklumat
Dis. 16, 2019
United Kingdom - London, England
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Dis. 20, 2019