Tadbir Urus Korporat - Pemilik, Pemegang Kepentingan, Pengarah dan Struktur Lembaga Pengarah

London Business Training & Consulting

Penerangan Program

Baca keterangan rasmi

Tadbir Urus Korporat - Pemilik, Pemegang Kepentingan, Pengarah dan Struktur Lembaga Pengarah

London Business Training & Consulting

Tadbir Urus Korporat - Pemilik, Pemegang Kepentingan, Pengarah dan Struktur Lembaga Pengarah

MAKLUMAT UTAMA

 • Kod Kursus: SM103B
 • Tempoh: 1 minggu
 • Bayaran: £ 2725

KURSUS BANTUAN

Pemegang Saham dan Pemegang Saham

 • Kumpulan stakeholder
 • Panduan mengenai kepentingan para pemegang saham dan pihak berkepentingan
 • Peranan para pemegang saham dan pemegang kepentingan

Peranan Pelabur Institusi dalam Tadbir Urus Korporat

 • Pengaruh pelabur institusi
 • Pengawasan
 • Pembangunan panduan mengenai tanggungjawab pelabur institusi
 • Ekuiti persendirian dan dana kekayaan berdaulat (SWF)
 • Alat tadbir urus korporat
 • Tadbir urus korporat dan prestasi korporat

Pelaburan Bertanggungjawab Sosial (SRI)

 • Strategi untuk SRI
 • Dasar-dasar pelabur institusi
 • Panduan antarabangsa
 • Indeks CSR
 • Tanggungjawab sosial korporat (CSR)
 • Impak ke atas nilai pemegang saham

Pengarah dan Struktur Lembaga Pengarah

 • Papan persatuan berbanding papan dwi
 • Peranan, tugas, dan tanggungjawab
 • Ketua Pegawai Eksekutif (CEO), pengerusi, pengarah bebas kanan, dan setiausaha syarikat
 • Subcommittees Lembaga
 • Jawatankuasa imbuhan, pencalonan, risiko, dan etika
 • Pengarah bukan eksekutif
 • Penilaian Pengarah
 • Perancangan penggantian
 • Kepelbagaian lembaga

Prestasi dan Imbuhan Pengarah

 • Debat saraan para pengarah
 • Unsur-unsur utama penggajian
 • Peranan jawatankuasa imbuhan dan perunding saraan
 • Langkah-langkah pencapaian
 • Saraan para pengarah bukan eksekutif
 • Pendedahan imbuhan para pengarah
 • Panduan antarabangsa mengenai imbuhan eksekutif
 • 'Katakanlah pada bayar'

Penonton sasaran

Latihan ahli lembaga ini sesuai untuk:

 • Ketua organisasi, ketua pegawai, pengerusi, ahli lembaga pengarah dan pengarah.
 • Mereka yang ingin meneroka beberapa aspek tadbir urus korporat yang lebih mencabar pada abad ke-21.
 • Profesional, pengamal, dan pengurusan.
 • Mereka yang bekerja di sektor korporat dan pelaburan, serta organisasi awam, sukarela, dan bukan keuntungan yang ingin memberi penekanan lebih kepada tadbir urus yang baik.
 • Mereka yang ingin memahami perkembangan tadbir urus korporat dalam tempoh dua puluh lima tahun yang lalu dan kepentingannya kepada firma, kepada para pengarah, pemegang saham, dan pihak berkepentingan yang lain, dan kepada komuniti perniagaan yang lebih luas.

Hasil pembelajaran

Setelah selesai latihan lembaga pengarah ini , anda akan dapat memahami:

 • Perbezaan antara pemegang saham dan pihak berkepentingan.
 • Pelbagai kumpulan pihak berkepentingan.
 • Gambaran keseluruhan mengenai cara pemegang saham dan pihak berkepentingan disediakan dalam pelbagai kod dan garis panduan tadbir urus korporat.
 • Peranan pemegang saham dan pihak berkepentingan boleh dimainkan dalam syarikat dan pembangunan tadbir urus korporat.
 • Siapakah pelabur institusi?
 • Pengaruh pertumbuhan pelabur institusi dan mengapa mereka semakin tertarik dengan tadbir urus korporat.
 • Kepentingan hubungan pelabur institusi dengan syarikat pelaburan mereka dan peranan pengawasan.
 • 'Alat tadbir' yang mempunyai pelabur institusi tersedia untuk mereka.
 • Bagaimana untuk menilai impak potensi tadbir urus korporat terhadap prestasi korporat.
 • Asal-usul pelaburan bertanggungjawab sosial.
 • Pendekatan yang berbeza yang boleh digunakan untuk pelaburan bertanggungjawab sosial (etika).
 • Peranan pelabur institusi dalam pelaburan bertanggungjawab sosial.
 • Indeks etika berbeza yang boleh digunakan untuk menilai prestasi dana tanggungjawab sosial.
 • Bukti yang menganalisis prestasi dana pelaburan yang bertanggungjawab secara sosial.
 • Perbezaan antara papan persatuan dan dwi.
 • Peranan, tugas, dan tanggungjawab para pengarah.
 • Rasional untuk jawatankuasa papan kekunci dan fungsi mereka.
 • Kriteria kebebasan para pengarah bukan eksekutif (di luar).
 • Peranan dan sumbangan para pengarah bukan eksekutif (di luar).
 • Kepentingan penilaian lembaga, perancangan penggantian, dan kepelbagaian lembaga.
 • Ciri-ciri utama debat saraan para pengarah.
 • Elemen-elemen penting bagi ganjaran para pengarah.
 • Peranan jawatankuasa imbuhan dalam menetapkan imbuhan para pengarah.
 • Langkah-langkah yang berbeza digunakan untuk menghubungkan imbuhan para pengarah dengan prestasi.
 • Keperluan pendedahan untuk imbuhan pengarah.
 • Cara yang mungkin untuk menilai para pengarah.

APA YANG TERMASUK:

 • 30 jam latihan berasaskan kelas
 • IPad Apple
This school offers programs in:
 • English


Tarikh Akhir Kemaskini September 28, 2018
Tempoh & Harga
This course is Lokasi Kampus
Start Date
Tarikh mula
Feb. 11, 2019
Jun 10, 2019
Duration
Tempoh
Sepenuh masa
Price
Harga
2,725 GBP
Locations
United Kingdom - London, England
Tarikh mula : Feb. 11, 2019
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Feb. 15, 2019
Tarikh mula : Jun 10, 2019
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Jun 14, 2019
Tarikh mula : Okt. 14, 2019
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Okt. 18, 2019
Dates
Feb. 11, 2019
United Kingdom - London, England
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Feb. 15, 2019
Jun 10, 2019
United Kingdom - London, England
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Jun 14, 2019
Okt. 14, 2019
United Kingdom - London, England
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Okt. 18, 2019