Terma dan syarat

Teks berikut menerangkan terma-terma dan syarat-syarat bagi penggunaan www.masterstudies.com 's laman web dan perkhidmatan yang berkaitan dengannya, seperti yang dicipta dan dikendalikan oleh Masterstudies Pemasaran Kumpulan. Sila baca dengan teliti. Dengan menggunakan laman web ini, anda menyatakan bahawa anda menerima untuk terikat dengan terma-terma dan syarat-syarat. Masterstudies Marketing Group boleh menyemak semula dan mengemas kini terma dan syarat pada bila-bila masa, jadi sila ke halaman ini dari semasa ke semasa untuk mengkaji teks, kerana ia mengikat anda. Terma "Anda " dan "Pengguna " digunakan di seluruh teks dengan merujuk kepada semua individu dan / atau entiti yang mengakses laman web ini untuk sebarang tujuan atau sebab.

 

Penggunaan Kandungan dan Hak Milik
Dengan menggunakan laman web ini, anda mengakui dan bersetuju bahawa semua kandungan dan bahan yang disediakan di atasnya, seperti teks, logo, grafik, imej, dan perisian, dilindungi di bawah Norway dan antarabangsa hak cipta, cap dagang dan undang-undang lain.Semua kandungan dan bahan adalah kepunyaan Masterstudies Pemasaran Kumpulan atau pembekal kandungan atau pelanggan. Masterstudies Marketing Group mempunyai hak eksklusif untuk penyusunan kandungan laman web ini (bermaksud pemungutannya, susunan dan paparan). Hak ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta Norway dan antarabangsa. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk tidak menangkap, menjual, lesen, mengedar, menerbitkan, mengubah suai, menyesuaikan, mengedit, menyalin, mengeluarkan semula, atau menggunakan semula kandungan laman web ini dalam apa-apa cara lain untuk tujuan awam atau komersial. Anda dilarang untuk menyalin atau menyesuaikan kod HTML yang Masterstudies Marketing Group mencipta dan menggunakan untuk menghasilkan halaman webnya. Kod ini juga dilindungi oleh hak cipta.Anda dilarang sama sekali untuk melanggar keselamatan laman web ini (contohnya dengan cara, tetapi tidak terhad kepada, menggunakan mana-mana peranti, perisian atau prosedur yang mengganggu atau cuba mengganggu berfungsi dengan laman web ini; menggunakan mana-mana alat atau alat untuk melayari laman web ini selain daripada yang disediakan oleh Masterstudies Marketing Group; cuba untuk mentafsirkan, menyusun semula, menyahhimpun atau reverse engineer mana-mana perisian yang membentuk sebahagian daripada laman web ini; menyebarkan atau cuba untuk menyebarkan virus, Trojan, cacing, atau mana-mana peranti lain yang direka dengan tujuan mengganggu, kerosakan atau mengganggu mana-mana sistem maklumat, perisian, perkakasan atau komunikasi).

 

Kelakuan Penggunaan
Anda dibenarkan untuk mengakses kandungan laman web ini untuk kegunaan peribadi, bukan komersil anda, dengan syarat anda berbuat demikian tanpa melanggar hak cipta dan lain-lain hak, dan dengan syarat anda tidak menggunakan laman web ini untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau dilarang oleh terma dan syarat. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan laman web ini dalam apa-apa cara yang menyalahi undang-undang, menghina, mengancam, mengganggu, lucah, memfitnah, membenci, atau dengan cara lain melanggar terma dan syarat-syarat. Semasa menggunakan laman web ini, anda tidak menerima untuk menghantar apa-apa maklumat yang tidak tepat atau palsu mengenai diri anda, atau apa-apa maklumat yang tidak sebahagian daripada CV anda sendiri, atau mana-mana iklan yang tidak diminta atau cadangan perniagaan, atau surat berantai dan mel sampah. Sebagai pengguna laman web ini dan perkhidmatan, anda bertanggungjawab untuk komunikasi anda sendiri dan untuk akibat posting anda.

 

Tanggungan Masterstudies Marketing Group
Kandungan laman web ini boleh termasuk kesilapan atau kesalahan tipografi. Anda menggunakan laman web ini dan kandungannya atas risiko anda sendiri. Perubahan secara berkala dibuat ke laman web ini dan kandungannya, dan boleh dibuat pada bila-bila masa. Masterstudies Pemasaran Kumpulan tidak mempunyai kewajipan untuk memantau penggunaan laman web ini atau untuk mengekalkan kandungan sesi anda. Masterstudies Marketing Group tidak mengawal atau menjamin ketepatan maklumat yang diberikan oleh pengguna. Masterstudies Marketing Group boleh mengambil tindakan untuk mencegah penggunaan laman web ini yang boleh mewujudkan liabiliti kepada Masterstudies Pemasaran Kumpulan.

 

Penafian Waranti dan berbangkit
Masterstudies Marketing Group tidak mewakili atau menjamin bahawa laman web ini akan berfungsi tanpa sebarang gangguan atau bebas daripada kesilapan, atau bahawa laman web atau server yang membuat ia boleh didapati bebas daripada virus komputer atau peranti lain yang berbahaya. Semua kandungan laman web ini disediakan "sedia ada " tanpa apa-apa jaminan dalam apa jua bentuk, termasuk jaminan kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran. Masterstudies Marketing Group tidak mewakili atau menjamin bahawa laman web ini, kandungannya, penggunaan atau keputusan penggunaannya betul, tepat, tepat pada masanya, atau jika tidak boleh dipercayai. Masterstudies Marketing Group tidak akan bertanggungjawab ke atas penggunaan laman web ini yang menyalahi undang-undang atau dalam apa-apa cara yang melanggar terma dan syarat-syarat.Jangan sekali Masterstudies Marketing Group bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan langsung, tidak langsung atau berbangkit yang disebabkan daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman web ini.

 

Pautan ke Laman Lain
Laman web ini mempunyai pautan ke laman web pihak ketiga. Masterstudies Marketing Group menyediakan pautan ini hanya sebagai kemudahan kepada anda dan tidak sebagai pengendorsan terhadap kandungan laman-laman web pihak ketiga, yang mana Masterstudies Marketing Group tidak memegang tanggungjawab. Anda akses dikaitkan laman web pihak ketiga atas risiko anda sendiri.

 

Indemniti

Anda bersetuju untuk mempertahankan, melindungi, dan membebaskan Masterstudies Marketing Group, pengarah, pekerja, wakil dan ejen, daripada dan terhadap semua liabiliti, tuntutan, tindakan, tuntutan atau perbelanjaan, termasuk tanpa bayaran had undang-undang dan perakaunan, mendakwa atau akibat daripada anda penggunaan atau penyalahgunaan laman web ini atau pelanggaran terma-terma dan syarat-syarat.

 

Paparan Iklan

Masterstudies Marketing Group telah melaksanakan Display Pengiklanan dan menggunakan DoubleClick, ciri Google Analytics berdasarkan Display Pengiklanan. Anda boleh memilih untuk keluar daripada Google Analytics untuk Display Pengiklanan dan menyesuaikan iklan Rangkaian Paparan Google menggunakanhl=en&sig=ACi0TCg5xW6Mv2Tu6S4k3GhqJV5Z7QgjIDB8VMM0TNzE3P0Ui36lBa_y8Ev7wsb8klKG5jtHnSa8RRvd_hyzzse0husVjWfAKe8GZNP-BQqqFimIb1eNzgmgh9J_XIqrT6ZZBnVxdRPQmLsyk1jmcRO46P8JwRdNctaN2301ZwS9zevJT0suEoEJB0e9kvrxllKmQmNE9BO3">Ads Pengurus Pilihan. Anda juga boleh mengarahkan Google Analytics untuk tidak menghantar apa-apa maklumat tentang lawatan laman web anda untuk Google Analytics dengan memuat turun dan memasang Google Analytics Pilih Keluar Pelayar Tambah-on untuk pelayar web semasa anda.

 

Maklumat perhubungan
Sila lihat maklumat hubungan untuk maklumat maklumat lanjut.


Halaman terakhir dikemaskini 7.Mac 2013

Bahan Persediaan Ujian TOEFL


Idioms in English, improve your English with this interactive program

Pronunciation in English

Writing in English